malý badatel ve světě vědy a techniky

24.3. 2023 Proběhne první z několika projektových dnů v rámci vzdělávání a talentmanagementu, na který jsme získali prostředky z rozpočtu statutárního města Ostravy. Jako první nás čekají chemické pokusy v realizaci Střední odborné školy chemické pod vedením lektorky a asistentky z této střední školy. Tento projekt je zaměřen na podporu a rozvoj nadání u všech dětí. Projektových dnů se postupně zúčastní všechny děti.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava