Představení MŠ

Naše motto:

„Život dítěte je jako prázdný list papíru, na kterém každý  kolemjdoucí zanechá svou značku.“

            Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu. Děti ve třídách jsou věkově smíšené a ve vzdělání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu přirozeného poznávání. Denně se věnujeme rozvíjení komunikativních dovedností v ranním komunikativním kruhu, pracujeme s dětmi ve skupinkách a přistupujeme ke každému dítěti individuálně s ohledem na jejich potřeby, zájmy, úroveň apod.

            Děti se podílí na úpravě a výzdobě školy, prostředí je upraveno tak, aby jejich práce byly přístupné nejen jim, ale i rodičům. 

          . Školka má čtyři třídy pro děti ve věku od 2 – 6 let s celodenním provozem od 6.00 – 17.00 hodin. Stanovená kapacita je 106 dětí.

            Budova má dvě podlaží se dvěma hlavními vchody, jedním vchodem služebním a jedním interním vchodem na zahradu.  Každá třída má samostatnou lehárnu.

            V zařízení spolupracujeme se spolkem „Veselá školka“ 

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu “ Ve Čtyřlístku poznáme, to, co ještě neznáme“

Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.  

JSME ZAPOJENI DO PROGRAMU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

JSME ZAPOJENI DO PROJEKTU CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM