Informace

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY: 6:00 – 17.00

Školní vzdělávací program:   ŠVP 2018-2022 BM.pdf

Školní řád:  Školní_řád_21-22.doc

PLATBA ZA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Školné na rok 2021/2022 je 410,- Kč – děti v povinné a odložené školní docházce jsou od školného osvobozeni

Školné na rok 2022/2023 je 390,- Kč – děti v povinné a odložené školní docházce jsou od školného osvobozeni

PEDAGOGICKÝ PERSONÁL

Třída MOTÝLCI:      Barbora Oslislová, Bc. Kateřina Vrubelová, Malíková Hana – školní asistent 

Třída SLUNÍČKA:    Láryšová Jana, Karolina Szostoková, Malíková Hana – školní asistent

Třída BERUŠKY:     Čahojová Naděžda, Monika Stonawská

Třída KOŤÁTKA:     Proroková Silvie, Jarolímová Petra, Bc. et Bc. Ester Ostárková

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Úklid: Mižďochová Olga, Soukupová Martina, Malíková Hana

Kuchyň: Ondrušová Jana, Kovalová Eliška Markéta

KROUŽKY V ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

kroužky budou  probíhat od října do konce května dle zájmu rodičů

TANEČNÍ KROUŽEK

Taneční škola Carmen

TŠ Carmen pro ověření Vaší e-mail adresy: L.SKOPALIKOVA@GMAIL.COM nebo 732268196.

Pondělí od 15,00 do 15,45 hod

ANGLIČTINA

www.ajsusmevem.cz

iva.obermanova@ajsusmevem.cz 

kontakt: 725 098 828

Středa od 15.00 do 15.45 hod

BRUSLENÍ  –  dle zájmu

PLAVÁNÍ    –  dle zájmu

LYŽOVÁNÍ  –  v zimě, dle zájmu a sněhových podmínek

Společné akce pro rodiče a děti

DRAKIÁDA             

PODZIMNÍ POCHOD SVĚTÝLEK

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ A POSEZENÍ U STROMEČKU

KARNEVAL

JARNÍ  TVOŘENÍ

MAMINKÁM

ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Rozdělení tříd

1. třída Koťátka
25 dětí
2. třída Sluníčka
26 dětí
3. třída Motýlci
26 dětí
4. třída Berušky
25 dětí

Režimové požadavky

Nástup dětí
6.00 – 8.00 hod.
Spontánní hra, svačina
6.00 – 9.00 hod.
Řízené činnosti
9.00 – 9.45 hod.
Pobyt venku
9.45 -11.30 hod.
Oběd, odpolední klidové činnosti
11.30 – 14.00 hod.
Odpolední hry, kroužky a činnosti
14.45 – 17.00 hod.

Organizace scházení a rozcházení dětí

6.00 – 7.00 hod. všechny děti se scházejí ve třídě MOTÝLCI a SLUNÍČKA                                                               
7.15 – 8.00 hod. děti se již scházejí ve svých třídách
15,45 – 16,00 hod. se rozcházejí dětí v třídě MOTÝLCI a SLUNÍČKA
16.00 – 17.00 hod. děti se rozcházejí z třídy SLUNÍČKA