Projekty

Šablony III.

— ze získaných finančních prostředků jsme zřídili v našich obou zařízeních  pozici školního asistenta

— budeme realizovat projektové dny v mateřské škole  a  projektové dny mimo  mateřskou školu

Schválená výše dotace: 495 900,- Kč

Termín realizace projektu 01.09.2020 – 31.08.2022