SPOLEK VESELÁ ŠKOLKA

NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH SE ODSOUHLASIL PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 600,- KČ , ŽÁDÁME O UHRAZENÍ PŘÍSPĚVKU DO KONCE ŘÍJNA V JEDNÉ NEBO DVOU ČÁSTKÁCH.