INFORMACE PRO NOVĚ NASTUPUJÍCÍ DĚTI OD 1. 9. 2022

Seznamy dětí budou vyvěšeny 31. 8. 2022 na vstupních dveří MŠ. Nástup 1. 9. 2022 mezi 6:00 – 8:00 hod, u mladších dětí se rodiče domluví s třídní učitelkou na případném adaptačním režimu. V prvních dnech nástupu doporučujeme zkrácený pobyt dětí. Pokud plánujete pozdější nástup dítěte z důvodu nemoci nebo dovolené, kontaktujte nás na tel č. 775 562 580.