ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO OD 1. 9. 2023

Vážení rodiče.

Od září 2023 se bude platit školné a stravné

nejpozději k 15. dni daného měsíce

číslo našeho účtu               245349198/ 0300

variabilní symbol                0558

konstantní symbol              0008

Děti do 6 let

Svačina ranní                                                 14,- Kč

Svačina odpolední                                         10,- Kč

Oběd                                                               24,- Kč

Polodenní stravování                                   38,- Kč

Celodenní stravování                                   48,- Kč

Děti od 7 let

Svačina ranní                                                 14,- Kč

Svačina odpolední                                        10,- Kč

Oběd                                                               26,- Kč

Celodenní stravování                                   50,- Kč

V těchto částkách jsou zahrnuty nápoje v rámci dodržení pitného režimu

Školné                                                           430,- Kč

Předškoláci jsou ze zákona osvobození od školného.

Celková platba měsíčně bude činit

Celodenní stravné a školné                 1300,- Kč

Polodenní stravné a školné                 1200,- Kč

Vyúčtování bude prováděno 1x ročně, v červenci, popř. v srpnu (dle provozu MŠ)

Vaše případné dotazy zodpoví vedoucí jídelny

Renáta Kožušníková tel. 599 527 367, 702 296 370

E-mail: jidelnaskautska@centrum.cz