Co jsme prožili

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Bruslení

Děti si užily první bruslení
Pan trenér všechny děti moc chválil
A jde jim to bruslařům😉

Přírodovědecká stanice – Den zvířat

Den zvířat v přírodovědecké stanici
Prohlídka paroží ve stanici
Děti si ozdobily během akce i plátěné tašky, každá je originál😊

Drakiáda

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 Ve čtvrtek 27.2.  přijelo za námi DIVADÉLKO ÚSMĚV  s“ Veselou pohádkou o vepříku a kůzleti“.

Pohádka byla doprovázená krásnými dětskými písničkami se zimní tématikou a líbivými melodiemi.  Dětem bylo sděleno hravou formou ponaučení, že věci které najdeme bychom si neměli nechávat, ale vrátit tomu komu patří.

Kůzle a vepřík připomněly dětem všechny zimní radovánky, improvizovaný sníh byl pro děti velkým lákadlem.

  Velký potlesk a usměvavé tváře vyjadřovaly spokojenost dětí.

                                                                                              Už se těšíme na další pohádku!!!

26. 2. 2020

Dětský karneval v MŠ

Pojďte dál, pojďte dál, už začíná Karneval.

Už troubějí trumpety, šašek dělá přemety.

Pojďte dál, pojďte dál, už začíná Karneval.

Těmito slovy přivítala kouzelnice Radana děti na maškarním bále. Téma karnevalu bylo“ Ledové království” a v tomto duchu byly i děti nastrojeny. Objevily se i princezny, kouzelníci, loupežníci, doktoři i víly. Děti si zatančily karnevalovou diskotéku a soutěžily s kouzelníci Radanou, poté se zúčastnily karnevalového průvodu masek. Děti se odebraly do přízemí, kde kouzelnice Radana za doprovodu hudby zakončila karnevalové veselí výstřelem konfet. Děti dostaly za odměnu panáčka Olafa.

Vánoční pohádka „O ježkovi a myšce“

Vánoční atmosféru divadelního představení velmi příjemně navodila vůně „františka“. Herci v krásných kostýmech ovládli očka dětí, taktéž střídající se loutky na pěkné velké scéně.

Pohádka dětem přiblížila, jak se Vánoce slavily v čase, kdy žily jejich prapraprababičky.

Příběh pohádky byl podmalován nejednou vánoční koledou.

Svým nadšeným potleskem během vystoupení a na závěr pohádky, děti vyjádřily, jak moc se jim pohádka líbila.

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Setkání s liškou Miou

V rámci projektu „Přírodovědná olympiáda v mateřské škole“, který je financován statutárním městem Ostravou, se naše MŠ stala chvilkovou návštěvní zónou tříleté lišky Mii a jejího majitele, který ji zachránil jako šestidenní liščí mládě. Děti netrpělivě vyhlížely, kdy se ve dveřích objeví pán se svým netradičním domácím mazlíčkem, ochočenou liškou.

Liška měla dalekou cestu, a proto ji její majitel napřed představil jen slovy a teprve potom ji pustil z její cestovní přepravky, aby se nejdřív rozhlédla a osvěžila chladnou vodou. Poté začal své vyprávění a ukazoval dětem fotografie Mii jako malého liščího štěněte, které bylo velké jako dlaň a pilo jen mléko a jedlo výživu pro štěňata.

Děti se dozvěděly zajímavosti o životě lišek, o jejich způsobu života, o výchově mláďat a důležitá informace byla, že lišek je nyní v přírodě velké množství proto, že člověk svým způsobem života vyhnal velké predátory, kteří stav lišek dovedli přirozeně snížit a to orla, vlka a rysa. Asi nejlepší část byla, když pán svou lišku nesl v náručí a každému z dětí ji přinesl, aby si ji zblízka prohlédly a také se s ní trošku pomazlily. Děti měly radost a ani trochu se nebály nebo neostýchaly. V ranních hrách si zkoušely lišku nakreslit, ale to jistě nebylo tak zajímavé, jako se s ní setkat. Liška jakožto velmi mazané a chytré zvíře se umí velmi dobře ve volné přírodě maskovat a i v pohádkách dělá čest svému jménu, stačí malá vzpomínka na lišku z Malého prince…

Závěrem návštěvy zazněl dotaz ze známé populární písně „Jak dělá liška“ a dostalo se nám pohotové odpovědi, že je velmi těžké její zvuk zaslechnout, neboť se projevuje jen pár týdnů v roce, když si hledá partnera. Tímto jsme se rozloučili s naší novou kamarádkou, kmotrou liškou a popřáli ji štěstí do dalších let u jejího člověka

Přírodovědná olympiáda v MŠ

Na závěr školního roku jsme pro děti uspořádaly „Přírodovědnou olympiádu“, která byla vyvrcholením naší celoroční práce s dětmi s environmentálním vzděláním.

Aktivity probíhaly ve třídách, na školní zahradě, na školních výletech, exkurzích a v praktických činnostech.

Během přírodovědné olympiády děti ve čtveřicích procházely jednotlivá stanoviště a plnily úkoly.

·  Kde bydlí zvířátka – třídění zvířat dle výskytu

·  Zpíváme zvířátkům – obrázkové výjevy z písní o zvířatech

·  Hmyzí hotel – K čemu slouží, poznávání hmyzu, vývojové řady berušky a mravence.

·  Ovoce a zelenina – HPH ,,Šla Nanynka do zelí“, třídění ovoce a zeleniny

·  Co ukrývá sáček – děti zjišťovaly hmatem o jaký druh přírodniny se jedná

·  Proč potřebují včely květiny – rozhovor o včelách a květinách, práce na  pracovních listech

·  Co roste na naší školní zahradě – poznávání květin a stromů, skládaní puzzle

·  Zvířátka z pohádek – děti poznávaly dle přiložených obrázků, o jakou pohádku se jedná

Na závěr proběhlo slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků olympiády. Všechny děti obdržely medaile a diplomy za znalosti o přírodě. Tento projekt byl financován statutárním městem Ostrava!!!

Návštěva  dětského ranče v Hlučíně

V rámci projektu,,Přírodovědná olympiáda v MŠ“, která je financována statutárním městem Ostrava!!!, získaly všechny děti naší MŠ možnost zúčastnit se poznávacího výletu na dětský ranč v Hlučíně.

Děti navštívily ranč ve dnech 3. a 10. 6.2019

Po příjezdu na místo se nejdříve posilnily dobrou svačinkou a poté se vydaly poznávat vše, co ranč nabízí.

Svezly se na koníčkovi (st. děti) a poníkovi (ml. děti), bloudily ve ,,slunečním labyrintu“ . Krmily kozy, ovečky, lamu, pozorovaly a poznávaly ještě další domácí zvířata – např. husy, králíky, kachny.

Procestovaly i několik kontinentů  ,,v zahradách světa“. Prozkoumávaly Egyptskou pyramidu, v Americe se setkaly s Indiány a jejich teepee. V Japonské zahradě je nejvíce zaujaly želvičky a barevné rybičky v jezírku. V Evropě si prohlédly prastaré slovanské obydlí.

Před odjezdem se děti ještě ,,vyřádily“ v dětském světě – velkém hřišti se spoustou herních prvků. Poté už nás čekal návrat do školičky. Výlet jsme si náramně užili a  prožili jsme krásné dopoledne v přírodě se zvířátky.

Den dětí na školní zahradě

4. června v naší mateřské škole proběhla oslava ke ,,Dni dětí“ na školní zahradě. Hned v úvodu oslavy děti vzhlédly veselé vystoupení divadélka ,,Modrý slon“.

Dvojice klaunů předvedla dětem vystoupení s talířky, sklenicemi. Děti byly rovněž součástí vystoupení, klauni je vtáhli do předváděcích čísel. Překvapením pro děti bylo i vystoupení našich  paní učitelek, které se nestyděly a taky vystupovaly jako klauni.

Děti si poté pochutnaly na nanucích a zatancovaly si na diskotéce.

Měly také možnost si prolézt barevnou housenkou, která byla zakoupena ke ,,Dni dětí“ a je instalována na školní zahradě.

V závěru dopoledne dostaly děti dáreček v podobě skákajících prstových šašků. Počasí nám přálo a tak jsme byli všichni potěšeni, jak se ,,Den dětí“ vydařil.
Projektový den mimo mateřskou školu na „Kozí farmě“Předškoláci z naší školky, si v krásném počasí vyjely na  „Kozí farmu“ do Havířova.Nádherné prostředí a velmi příjemní majitelé statku vřele děti přivítali a ukázali jim,jak zvířátka, a to nejen kozy s kůzlaty, ale také drobná drůbež, kůň a kravička žijí.Co vše potřebují k životu, aby zvířata byla spokojená,  a jaký přínos majípro nás – lidičky. Děti si mohly zvířátka nejen z blízka osahat, nakrmit, také viděly rozdíly ve velikosti vajíček od slepice a husy, ale také kde a jak se tvoří mléko,dojí se, a co  se z něj dobrého vyrábí. Nádherné prostředí dalo dětem i prostor ke hře v přírodě, kterou si pro ně majitelé připravili.Nakonec si děti poskládaly obrázkové skládačky zvířátek, které děti nastatku viděly.Během návštěvy měly děti prostor si smlsnout vše, co jim maminky nabalily dobatůžku. A že jim na čerstvém vzduchu chutnalo.Domů děti odjížděly s novými zážitky a hlavně s radostí, že mohly den trávitse zvířátky v přírodě.

Projektový den je financován z projektu Šablony II. pro MŠ.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA

,,Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný“ a opět jsou tady- VELIKONOČNÍ SVÁTKY.

U nás v MŠ začínáme oslavovat tyto svátky jara každoročně VELIKONOČNÍ VÝSTAVKOU. Děti se prezentují svými výrobky, které si vytvořily doma. Naše hlavní chodba pak zazáří velikonočními zajíčky, slepičkami a barevnými vajíčky.

Za toto snažení jsou pak děti odměněny perníkovými zajíčky.

Každého z nás  v MŠ tato výstavka vždy pohladí na duši, přináší nám všem radost.

Divadélko v Lidovém domě

Dne 11.4.2019  naší předškoláci navštívili divadelní představení s podtitulem ,,Dospělí – dětem“. Divadlo se odehrávalo v Lidovém domě a děti se na pohádku moc těšily. V divadélku se představil divadelní činoherní soubor ,,DVOJICE JEPICE“ s pohádkou: ,,O sedmi ztracených tečkách“. Velice krásné představení vtáhlo děti do děje a vytvořily krásnou atmosféru. Herci ozvláštnili pohádku krásnými loutkami a hrou na hudební nástroje. Děti byly na konci odměněny sladkou odměnou. Dětem se představení moc líbilo.
Beseda s policií- dopravní prevence
Dne 9.4.2019 nás navštívila paní policistka, aby dětem přiblížila a připomněla,
jak se správně chovat na ulici při vycházkách, sportování a jiných
aktivitách. Které dopravní značky nám říkají, kdy se chováme správně
a kdy ne.
Velmi příjemný přístup paní policistky k dětem, odboural jejich obavu
a ostych. Formou vtipných básniček je nabádala ke slovní spolupráci.
Na závěr si děti sami vyzkoušely pohyb po „ulici“ pod dohledem

paní policistky. Odměnou dětem byly omalovánky s dopravní
tématikou.

V pátek 22. března 2019 jsme si s dětmi v naší mateřské škole             

                     připomněli  ,,SVĚTOVÝ DEN VODY“.

Děti přišly oblečeny do modré barvy. Zahráli jsme si hru „Na vodičku“, která byla směřována k rozhovoru o významu vody, o tom, jak máme chránit náš nejcennější zdroj života, jak máme šetřit vodou. Překvapením pro děti byla video-projekce

,,Koloběh vody“.

Děti se podílely na ochutnávce nápojů připravené z vody. Hádankovou formou při práci s pracovními listy si děti mohly ověřit své znalosti z průběhu celého dne.

Největším zážitkem byla pro děti hra „NA BADATELE“, ve které děti prováděly praktické pokusy individuálně, ve dvojicích i ve skupině.

Ze dne „Světového dne vody“ si děti odnesly domů plno nových poznatků, zážitků a ponaučení.

Dne 1.3.2019 se děti naší mateřské školy zúčastnily představení „O planetách.“

Děti byly ukázněné, pěkně spolupracovaly, nechaly se vtáhnout do děje. Divadlo bylo proloženo pohybovými hrami, básničkami a písničkami.

Všechny to moc bavilo a kromě zábavy se děti i poučily.

Týden na lyžích

Naši malí lyžaři si celý týden užívali sněhu a výuky lyžování ve sportovním areálu Skalka. Každý den je vítal maskot Skaláček, který si s dětmi hrál nasněhu a zároveň si společně protáhli svaly.  Poté se již  s instruktory naši malí lyžaři učili ovládat lyže, ti šikovnější již na druhý den jezdilina velké sjezdovce. Ostatní se ve svých skupinkách snažili zvládnout pohybna lyžích. Všem se nakonec povedlo malý kopec sjet, ať už pomalu, s pádemnebo s úsměvem a radostí až do samého cíle. Poslední den se uskutečnilyzávody lyžařů, kde nebylo podstatné vyhrát, ale mít radost ze sebe sama.Odměnou pro děti byl diplom, krásná medaile a malý pamlsek. Tímto kurzem našilyžaři získali lásku k pohybu na dvou prknech a  my věříme, že pomocí rodičůsi ji budou osvojovat dál.

Divadélko v MŠ

 5.prosince se v naší mateřské škole představilo maňáskové divadlo Štemberk pohádkami ,,Hrnečku vař!“, ,,O zlaté rybce“, ,,O Smolíčkovi“. Veselými pohádkami nás provázela hudba, do jednotlivých pohádek byly začleněny vtipné texty. Kulisy a rekvizity byly rovněž vtipně vymyšleny. Děti během představení byly zaujaté a obohatily se z hezkého představení.

Krakonošova houbovka

Krásná pohádka, hezky naladila naše děti v úterý  6. listopadu 2018.

Také je poučila, jak správně se chovat v lese, že odpadky do lesa nepatří, nic se neláme a ani netrhá a hlavně, že se v lese NEKŘIČÍ.

Za to je les odmění nejen svou krásou.

Na děti k závěru čeká také malá odměna – odměna za znalosti o lese a za pěknou spolupráci s divadélkem.

Centrum primární prevence „Renarkon“ si pro děti připravilo krátké
představení s plyšáky.

V příběhu bylo dětem ukázáno, jak hezké je být kamarád, pomáhat si,
neubližovat sobě ani druhým, vážit si jeden druhého .

Během představení děti slovně pomáhaly řešit různé situace.

Obohacením bylo skládání obrázků a otisk dětských dlaní do „domečku“, jako
symbol přátelství .

Je podzim – čas pouštění dráčků

Na tradiční podzimní drakiádu, která se konala 26.9.2018 na louce pod naší Mateřskou školou se děti pilně připravovaly už od dopoledne. Zpěvem písniček a vytvářením různých papírových dráčků se naladily na podzimní atmosféru. Odpoledne se děti s rodiči přesunuli na louku, kde samotná drakiáda proběhla. Díky slunečnému a přiměřeně větrnému počasí se akce mimořádně zdařila. V jednu chvíli se na obloze vznášelo spousta draků různých barev a velikostí. Draky jsme mohli pozorovat v oblacích, ale našli se i takoví dráčci, kterým se nechtělo moc vzlétnout, přesto zde byla dobrá nálada a všichni si tuto akci náramně užili.

Odměnou pro nás všechny byly rozzářené oči dětí a úsměv na tváři.

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Městská policie v naší školce 29.5.2018

Za dětma přišly dvě policistky, aby dětem velmi hezkou pohádkovou formou
přiblížily, co vše je může v běžném životě potkat nehezkého a jak je možné 
se těmto následkům ubránit.

Děti byly zaujaté dějem a také doprovodnými pomůckami (pouta, obušek, 
policejní pistole, dopravní terč apod.)

Některé děti měly obavu a respekt při setkání s opravdovými policistkami v
uniformách. Ale vše dobře dopadlo, ty nejodvážnější kladly zvídavé otázky.

Na závěr policistky za šikovnost odpovědí a za to, jak byly děti pozorné,
všechny odměnily omalovánkou.

Na den 26. března 2018 se naší předškoláci těšili.

Čekala je návštěva v ZŠ Bulharská. Po milém přivítání si ve škole prohlédli prostory základní školy,navštívili 4. třídu, kde shlédli ukázku bitvy

z knihy Staré pověsti české.

Poté byli přivítáni v 1. A. ,kde se zúčastnili hry s písmenky a slabikami.

Dětem se ve škole moc líbilo a už teď se do ní všichni těší.

HURÁ, ŠKOLA VOLÁ………..

Velikonoce v naší školičce.

Jedno z nejradostnějších období jsou svátky jara.

I my jsme si je v mateřské škole zpestřili

výstavkou velikonočních výrobků, které vytvořili rodiče s dětmi. 

Velikonoční zajíčci z perníku jim byly za jejich snahu a tvořivost sladkou odměnou.

VÍTÁNÍ JARA

Ve středu 21.3. jsme ve školce přivítali jaro. Děti v barvách probouzejícího se jara – žluté a zelené, se seznámily s první jarní květinkou, protáhly si tělíčka

 s písničkou ,,Jaro je tu‘‘, ,,Už jaro přišlo“,,,Když jaro zaťuká“ apod. Také vyhledávaly správné odpovědi na hádanky o jaru a nejstarší děti navštívily

,,Stanici mladých přírodovědců‘‘

s programem ,,Jaro u vody‘‘.

Mladší kamarádi si ve školce zahráli pohybové hry, zasoutěžili si a dopoledne ukončili jarním tanečkem se šátky. Celou dobu se na nás usmívalo sluníčko.

 Vítej jaro, už jsme se na tebe těšili.

Kouzelnická show

Dne 7.3.2018 nás navštívila v mateřské škole kouzelnice.

Děti byly nadšené,,kouzelnou atmosférou“ a aktivně se zapojily do kouzlení. Byla to kouzla s překvapením, s šátky, s kartami, s kloboukem. Celý program byl provázen od začátku do konce fantazijní pohádkou. Děti neustále jednotlivá čísla odměňovaly potleskem. Na závěr byly odměněny bonbonkem.

MŠ Čtyřlístek

MAŠKARNÍ BÁL

Již od rána byla naše školička plná princezen, vodníků,spidermanů, kouzelníků, kočiček…… ….

Na třídách plnili různé úkoly, za které byli odměněni.Všechny masky si  také zatancovali v rytmu diska s překvapením.

Medaile s klaunem jim bude dlouho připomínat toto veselé dopoledne.

Dne 19.1.2018 do naší mateřské školy  přijelo divadélko 

,, HVĚZDIČKA“

 s představením Loupežníka Třeštipírko.

Pohádka o nepořádném loupežníkovi, který neuměl uklízet a třídit odpad, byla ozvláštněna barevnými efekty, krásnými kulisami i

hudebním doprovodem.

Děti pozorovaly pohádku s velkým nadšením a moc se jim líbila.

,,ČERVENO-ČERNÝ DEN“

6.12.2017 

Na červeno-černý den se děti těšily už od pondělí. Doma si připravily své masky a kostýmy. Již od rána si děti ve třídě Lentilky stavěly pekelnou školku, vystřihovaly si a nalepovaly obrázky k tématu : ,,Přijel k nám Mikuláš“. Poté si vytvořily čertovskou dráhu, pekelný tunel, kde čertice a čertíci měli možnost prozkoumat peklo. Přitom plnily různé úkoly: skákání v pytli, počítání pekelného uhlí. V pekelné školce přikládaly do ohně.

Ve třídě Srdíčko děti vyráběly papírové řetězy, hrály pohybovou hru,,Na čerta, Na peklo“. Zopakovaly si říkadlo ENTENTÝKY, OTEVŘETE ČERTI VRATA, a zazpívaly si píseň Mikuláš. Poté závodili čertíci na stanovištích, povídali si na téma,,Co jsem dostal od Mikuláše“

Čertíci ze třídy Krteček si postavili peklo, zahráli si hru,,Čerti na trůně“, povídali si, jaké vlastnosti má čert a tancovali čertí tanec: BU, BU, BU.

Děti ze třídy Sluníčko si postavil peklo, potom si v něm zatopily a zacvičily si s uhlíky a pytlem uhlí. Změřily si síly v přetahování lanem a zahrály si čertovské hry.

Za odměnu dostaly všechny děti čertovský pamlsek.

Ve čtvrtek 9.11.2017 se do naší mateřské školky přijelo podívat divadélko „Šikulka“se třemi pohádkami. Děti se naučily písničku „O medvídkovi“ a mezi pohádkami si protáhly tělíčka. Loutkové divadélko se všem moc líbilo a děti odměnily herce velkým potleskem.

Uspávání broučků  a berušek

Podzim si vzal svou paletu a barví přírodu do přenádherných podzimníchbarev.

A to je ten správný čas pro broučky a berušky, aby si naposledy zatančili a zaskotačili před dlouhým zimním spánkem.

Šikovné maminky vytvořily dětem krásné kostýmy a mohlo začít radostné odpoledne s Hopsalínem  na naší školní zahradě

Broučci a berušky nejen tančili, ale také bravůrně zvládali krkolomné úkoly, za které byli sladce odměněni.

S lucerničkami se naši broučci a berušky naposledy prolétli kolem naši školičky a pak už šli spáááát.

Pssssst…… nerušit….krásný zimní spánek.

MŠ Čtyřlístek

,,Letí drak, do oblak!“

Tato věta děti a rodiče motivovala k návštěvě louky u naší mateřské školy, kde se 4.října uskutečnila Drakiáda.

Byla to přehlídka pestrobarevných, velkých i malých dráčků. Děti se společně s rodiči snažili o to, aby se jejich dráček dostal co nejvíce k obláčkům. Dětské oči se rozzářily radostí, když byla jejich snaha také odměněna. Díky pěknému počasí se naše akce velmi vydařila a všem zúčastněným děkujeme za pěkné odpoledne.

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Sportujeme spolu

Smích, radost, rozvernost, hezké projevy kamarádství, jak mezi dětmi, tak také dospělými a to všechno spojeno pohybem.

Kdy? 19.6.2017  při sportovní akci „SPORTUJEME SPOLU“.

Na tento projekt byla poskytnuta účelová dotace 5 000,-Kč v rámci výchovně vzdělávací činnosti ÚŘADEM MĚSTSKÉHO OBVODU PORUBA.

Kde? Na stadioně SaP

Kdo? Děti ze sporťáčku „ Předškoláci v pohybu“ společně s členem rodiny.
Všichni malí i velcí sportovci, obratně zdolávali sportovní disciplíny i jiné kulišárny.

Za své úsilí byli odměněni tričkem s logem akce, hracím setem a sladkou odměnou – meruňkovou bublaninou,kterou upekli s pomocí kuchařek děti ze třídy „Sluníčko“.

Cílem tohoto sportovního setkání bylo:

·        udělat si pro sebe chvíli

·        poznat se tak trochu ještě jinak

·        prohloubit vzájemnou citovou vazbu

·        prožít si společnou radost, protože tyto prožitky jsou pro dítě ty nejsilnější a nejdůležitější v životě

Bylo to nádherné odpoledne a já vám všem moc děkuji, že jste přišli a se svými dětmi si den hezky užili. Hana Malíková,učitelka 

HURÁ MÁME SVÁTEK!

VOLALY VE ČTVRTEK 1.ČERVNA DĚTI V MŠ.

HNED RÁNO BYLY PRO NĚ VE TŘÍDÁCH PŘIPRAVENÉ SOUTĚŽE A ZÁVODY.

PO SVAČINCE SE DĚTI ODEBRALY  NA KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY,KTERÉ SE USKUTEČNILY NA HŘIŠTI.

VELKÉ DĚTI ZÁVODILY NA KOLOBĚŽKÁCH, PRO MALÉ BYLY PŘICHYSTÁNY ODRÁŽEDLA.

SLADKOU ODMĚNOU BYLY PRO DĚTI ČOKOLÁDOVÉ MEDAILE.

DALŠÍ PŘEKVAPENÍ JE ČEKALO NA ZAHRADĚ.

PRO CHLAPCE BYL USPOŘÁDÁN TURNAJ V KOPANÉ.

VŠECHNY DĚTI SI UŽILY DISKOTÉKU NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ  A PŘIDALY SE I NAŠE KUCHAŘINKY.

NA ZÁVĚR DĚTI DOSTALY SLADKÉ ODMĚNY A OMALOVÁNKY.

POHÁDKY PŘED SPANÍM JIM PŘIŠLY PŘEČÍST PANÍ KUCHAŘKY A DĚTEM SE PAK HEZKY ODPOČÍVALO, PO TAK ZÁBAVNÉM DNI.

Velikonoční výstavka

Děti společně s rodiči doma vyráběly velikonoční dekorace, které jsme vystavili ve vestibulu naší mateřské školy.

Velikonoční výstavka, kde šikovnost a fantazie rodičů spjatá s dětskou hravostí, každé ráno krásně velikonočně naladila každého příchozího.

Za hezké velikonoční výrobky byl dětem předán voňavý perníkový velikonoční zajíček.

Děkujeme za účast a přejeme krásné Velikonoce.

Generační setkání ve třídě „Sluníčko“

Děti se moc těšily na „babičky učitelky“. Srdečné dětské přivítání bývalé paní ředitelky Marie Karáskové a paní učitelky Aleny Ptáčkové byla zcela spontánní – děti přednesly básničky a zazpívaly písničky s jarní tématikou.

„Babičky učitelky“ na oplátku děti naučily taneček „Vrabci v trávě“.

Pak se společně daly do splétání velikonoční pomlázky z krepového,barevného papíru.

Děti si pro vzácnou návštěvu připravily pohoštění – milým babičkám upekly z piškotového těsta velikonoční vajíčka.

Bylo krásné pozorovat, jak radost září v očích babiček, ale také dětí.

Na rozloučenou měly děti pro „babičky učitelky“ připravené poděkování – velikonoční slepičku – zápich do květináče a piškotové velikonoční vajíčka v balíčku.

   Děkujeme paní Marii Karáskové a paní Aleně Ptáčkové za nádherně prožité dopoledne s námi.

Ve středu 22.3. jsme měli v naší školce MODRÝ DEN.Děti přišly v modrém
oblečení a oslavy DNE VODY mohly 
začít.

Vyprávěli jsme si o koloběhu přírody, dělali různé pokusy s vodou,vyráběli
vodní kolotoč, zjišťovali jaký význam má voda pro rostliny, zvířátka i lidi.

Vysvětlovali jsme si proč je voda vzácná a jak ji máme šetřit.

Tento den jsme si moc hezky užili.

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA

„CO TO SVÍTÍ NA OBLOZE? „KDO TO VÍ ODPOVÍ- ODPOVÍ NÁM ODBORNÍCI. A KDE, V PLANETÁRIU.

 A PRO TYTO, ALE I SPOUSTU JINÝCH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ SI NAŠI PŘEDŠKOLÁCI PŘIŠLI DO PORUBSKÉHO PLANETÁRIA VE ÚTERÝ 14.3.2017

DĚTI MĚLY MOŽNOST NAHLÉDNOUT A ZÁROVEŇ ZÍSKAT NOVÉ POZNATKY O HVĚZDÁCH, O VESMÍRNÉM SVĚTĚ A PLANETÁCH. VELMI PĚKNĚ ZPRACOVANOU POHÁDKOU „KARKULKA NA CESTÁCH“ BYLO VŠE DĚTEM PŘIBLÍŽENO, VYSVĚTLENO A VE SPECIALIZOVANÉM SÁLE PROMÍTNUTO.

PO POHÁDCE JSME SI SPOLEČNĚ PROŠLY EXPOZICE NAPŘ.“NA OBĚŽNOU DRÁHU“, ZA SVĚTLEM“APOD., KDE MĚLY DĚTI MOŽNOST SI VYZKOUŠET MANIPULAČNÍ PRVKY.

NEJLÁKAVĚJŠÍM PRVKEM BYL LETOVÝ SIMULÁTOR. „TO BYLO PRIMA“ ŘEKL MATÝSEK, KDYŽ JSME OPOUŠTĚLY PLANETÁRIUM. A MĚL PRAVDU, BYLO TO PRIMA DOPOLEDNE.

Karneval v MŠ

Jednou z nejoblíbenějších akcí v mateřské škole je každoroční karneval.

V rámci týdenního tématu„Maškarní karneval“ si děti užily spoustu zábavy. Celý den plnily zábavné úkoly, vyráběly si škrabošky, učily se karnevalové básničky a písničky.

V karnevalový den 1.3.2017 se sešlo spoustu krásných masek. Děti ráno tancovaly v maskách na svých třídách,poté plnily soutěžní úkoly.

V závěru karnevalového dopoledne se děti dočkaly velkého překvapení v podobě výstřelu konfet. 

LYŽOVÁNÍ DĚTÍ OD 23.1.-27.1.2017

Lyžování ,  které probíhalo ve sportovním areálu Skalka v Porubě,nabídlo dětem  z naší mateřské školy týden úžasných zážitků na lyžích.

Skaláček, maskot kurzu, byl hravou motivací pro děti.

Pro začínající lyžaře byl připraven dětský lyžařský pás a pokročilejší lyžaře zval svah na velký kopec dospělácký  vlek.

Děti svou pílí, odvahou a chutí se učit, každým dnem ukazovaly své pokroky na lyžích. Bylo hezké vidět, jakou radost ze svých úspěchů mají samotné děti.

Poděkování patří instruktorům,kteří s trpělivostí a hravostí děti učili. Také personálu Skalka, ten dětem připravoval pestré svačinky a staral se o příjemné zázemí pro malé lyžaře.

Poslední den děti rodičům předvedly, jak je lyže poslouchají a co vše na nich zvládají.

S diplomem, medailí a sladkým pamlskem odjížděly děti domů anebo zpět do školky. Byl to nádherný týden s nádhernou partičkou dětí z naší mateřské školky.

Dne 10.ledna 2017 nás v Mateřské škole navštívilo divadélko „Bonbón“ s pohádkou„Dášeňka“. Pohádka nás přivítala svižnou melodií s harmonikou. Veselý pejsek zažíval spoustu legrace. Příběh pejska se prolínal do všech částí pohádky a děti měly možnost seznámit se se životem štěňátka.

Pohádka měla šťastný konec a dětem se představení líbilo.

CINKILINK, CINKILINK………

TAK NÁM VE STŘEDU 7.12.2016 HERCI Z DIVADÉLKA“SMÍŠEK“ UVEDLI VÁNOČNÍ POHÁDKY.

DĚTI SE ZAPOSLOUCHALY DO  KRÁTKÝCH VÁNOČNÍCH POHÁDEK U KTERÝCH SI ZAZPÍVALY I VÁNOČNÍ KOLEDY.

NA ZÁVĚR BYLY DĚTI ODMĚNĚNY VÁNOČNÍ K ODMĚNOU.

1.12.2016 byl v naší MŠ „Červeno – černý den“

Naše milá školička se proměnila ve velké peklo, kde všechny čertice a čertíci prožívali radostné dopoledne při pekelné muzice, pekelných hrách a soutěžích.

V podvečerních hodinách všechny děti a jejich kamarády čekala Mikulášská nadílka v Lidovém domě, kde spolu s rodiči navštívili „ČERTÍ ŠKOLU“, tančili a soutěžili  a pak se dočkali i i očekávaného Mikuláše, který všem dětem nadělil mikulášský balíček.Všechny děti odcházely s úsměvem a v očekávání začínajících vánoc.

VE STŘEDU 19.10.2016 NÁS NAVŠTÍVILO „DIVADÉLKO KAŃKA“ S POHÁDKOU „O KRTKOVI A NEPOSEDNÝCH HODINÁCH“.

SPOLEČNĚ S KRTEČKEM A „PÁNEM ČASU“ SI DĚTI UŽÍVALI DOBRODRUŽSTVÍ NA PIRÁTSKÉ LODI, LETNÍ LOUCE I SPOUSTOU PĚKNÝCH PÍSNIČEK. VELKÝ POTLESK A USMĚVAVÉ TVÁŘE VYJADŘOVALY SPOKOJENOST DĚTÍ.

UŽ SE TĚŠÍME NA DALŠÍ POHÁDKU.

Tvořivý týden v MŠ

Od 10.10. do 14.10.2016 jsme v naší školičce uspořádali „Tvořivý týden s keramickou hlínou“.

Každé dopoledne děti z jedné třídy tvořily z keramické hlíny – ptáčky,listy, srdíčka a podkovičky.

Ve středu si všechny děti i ti malí mohli vyzkoušet tvoření na hrnčířském kruhu.

Děti byly nadšené, tvořily se zaujetím, vytočily si misku a vymodelovaly korálky. Vše teď musíme nechat vyschnout, vypálit a dotvořit barvou.

Každé dítě si pak odnese domů svůj vlastní výtvor vyrobený na hrnčířském kruhu.

Pohádky děti milují a proto i dne 21.9.2016 přijela  do školičky divadelní společnost „Šikulka“ s pohádkami „Loupežník a pyšná princezna, Adélka a zoubečky, Kouzelná bylinka aneb, jak se Honzík uzdravil“.Loutkou hrané pohádky děti  přímo nadchly a také měly možnost si společně zazpívat. Divadélko děti odměnily dlouhým potleskem.

Dne  19.9.2016 čekalo děti ve školičce veliké překvapení.

 Přijelo divadélko Štenberk s pohádkami 

„ O kohoutkovi a slepičce, Perníková chaloupka, O klubíčku“

 Pohádky doprovázely písničky, hezké mluvené slov a děti měly možnost se do děje slovně zapojit a rozhodnout o správném jednání hlavního hrdiny.

Divadélko bylo hrazeno z financí„Spolku pro spokojené děti“.


                                  
 ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ÚTERNÍ DOPOLEDNE NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

NEJSTARŠÍ DĚTI ZE TŘÍDY SLUNÍČKO A KRTEČEK SI  7.ČERVNA VYŠLY NA NÁVŠTĚVU DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ U MATEŘSKÉ ŠKOLY UKRAJINSKÁ.

PANÍ UČITELKA TÉTO ŠKOLKY A PŘÍTOMNÉ POLICISTKY SI S DĚTMI, PO KRÁTKÉM ZOPAKOVÁNÍ SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ ŘIDIČŮ A CHODCŮ, ROZDĚLILY SVÉ ÚKOLY.

DĚTI SE VŽILY DO ROLE ŘIDIČŮ (KOLOBĚŽEK A KOL), KDO NEŘÍDIL,  MĚL DŮLEŽITOU ROLI CHODCE. DĚTI SVÉ ROLE BRALY OPRAVDU VÁŽNĚ A ZODPOVĚDNĚ. BYLO ÚSMĚVNÉ POZOROVAT, JAK SE SNAŽÍ ZASTAVIT NA ČERVENOU, AVŠAK KOLO „NEPOSLOUCHALO“ PÁR ŘIDIČŮ DOSTALO I NAPOMENUTÍ.

SNAHA VŠECH DĚTÍ BYLA ODMĚNĚNA PŘEDÁNÍM „ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU“

CESTOU ZPĚT DO ŠKOLKY SVOU RADOST Z KRÁSNĚ PROŽITÉHO DOPOLEDNE VELMI SPONTÁNNĚ VYJÁDŘIL JAKUB ŽYLKA, KTERÝ SI ZAČAL ZPÍVAT A OSTATNÍ DĚTI SE K NĚMU PŘIDALY.

SUPER AKCE, SUPER PARTA DĚTIČEK!!!!

VÝLET NA STATEK JAROŠOV

3.června  a 6. června se děti z naší školky vydaly autobusem na statek Jarošov  za zvířátky.

 Celou prohlídkou statku nás provázely příjemné průvodkyně, které dětem ukázaly koníčky, kočičky, morčátka, 

 činčily králíčky, kozičky, ovečku a beránka. Děti si mohly vyzkoušeti jednoduché činnosti, například hřebelcování 

koníků, úklid ohrádek od zvířátek a také

si mohly vytvořit svůj obrázek.  

Na závěr se všechny děti i paní učitelky povozily na koníčcích.

Počasí nám přálo, sluníčko nám svítilo a všem se to líbilo.

DEN DĚTÍ

 VE STŘEDU 1.ČERVNA OSLAVILY DĚTI Z NAŠÍ ŠKOLIČKY SVŮJ SVÁTEK.

ČEKAL JE DEN PLNÝ DOBROTEK A PŘEKVAPENÍ. NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ JE PŘIVÍTAL „KLAUN  Z BALÓNKOVA“, KTERÝSI S DĚTMI ZATANCOVAL A VYKOUZLIL VŠEM Z BALÓNKŮ MEDVÍDKY, PEJSKY I KVĚTINKY. Z KOUZELNÉ KRABICE SI DĚTI VYBRALY REFLEXNÍ PŘÍVĚŠEK A LÍZÁTKO. NA ZÁVĚR SI POCHUTNALY NA NANUKOVÉM KORNOUTKU.

Návštěva předškoláků v pekárně 25.5.2016

Děti,chtěly by jste vědět, jak vzniká koláček, než k vám přijde do bříška? Tak se přijďte podívat do naší pekárny. Takto nás pozval tatínek Barunky Plevové do Pekárny –Hruška.

Děti měly možnost v pekárně zhlédnout výrobní linky plné rohlíků, chlebů, knedlíků a také voňavých koláčků.Panečku, to byla všude vůně z pečiva. Některé děti si také vyzkoušely tvarování rohlíků z těsta. Překvapení pro děti byly také obrovské pece,kde se pečivo peče a lednice kde se pečivo připravuje na druhý den.

Nakonec děti čekalo překvapení v podobě ochutnávky koblížků, rohlíků a ochucených mlíček.

Touto cestou by chtěly děti i p.učitelky poděkovat za umožnění příjemné a poučné návštěvy.

12.ročník fotbalového utkání“O zlatý putovní pohár“ 18.5.2016

Děti z MŠ B.Martinů a z MŠ Sklautská  se po roce opět setkaly, aby změřily své síly v kopané.

Za podpory dětí z MŠ Skautské a několika rodičů z obou školek se fotbalisté urputně snažili dát gól jeden druhému.

Spravedlivý rozhodčí (strejda Kryštof od Jakuba Žylky)měl hodně práce, aby uhlídal špatný zákrok.

Bylo to tak, kde míč, tam všichni hráči.

Ovšem urputnost, bojovnost, chuť a radost byla znát na všech hráčích. A to bylo to nejkrásnější. Zápas skončil výhrou fotbalistů z MŠ B.Martinů 2:0. Vítězům srdečně gratulujeme a našim bojovníkům ze srdce děkujeme, že bojovali až do poslední minuty.

19.5.2016 jsme  s předškoláky vyrazili městskou hromadnou dopravou k Polaneckým rybníkům.Na místě nás čekala p. Majerová se svým tatínkem ornitologem, kteří si pro nás připravili ekologický program.

Děti viděly v rybníce larvy komárů, brouků, labutě a různé druhy ptáků a žab.Také poznávaly stromy, keře a bylinky. Na závěr si děti zahrály soutěž a byly ohodnoceny cenami a diplomy. Výlet se dětem i  paním učitelkám moc líbil.

Ve středu 27.4.2016 navštívili naši předškoláci Planetarium Johana Palisy v Ostravě – Porubě.

Děti pozorovaly na velkoplošné projekci planety, komety, galerie i jednotlivé souhvězdí.

V pohádkovém 3D příběhu“Život stromů“ děti zažily dobrodružství s beruškou Dolores a světlušákem Mikem od kterých se dozvěděly, kde a z čeho berou stromy živiny ke svému růstu. Dětem i p. učitelkám se návštěva Planetaria velmi líbila. 

7.DUBNA

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ

Téma týdne v naší školce od 4. dubna do 8.dubna 2016

„Každý den se dovídám, čím si zdraví uhlídám.“

§ Vaříme a ochutnáváme bylinkové čaje

§ Připravujeme si ovocné saláty a ovocné šťávy

§ Učíme se zdravě jíst-třídíme zdravé a nezdravé potraviny

§ Upevňujeme zdraví pohybem

§ Učíme se správně čistit zoubky

Přednáška o dentální hygieně pro předškolní děti

7. duben je  „Světový den zdraví.“ Proto si naše školička pozvala budoucí zdravotní sestřičky ze Střední zdravotnické školy, které studují obor- Dentální hygiena.

Na úvod nám sestřičky zahrály pohádku s plyšovou hračkou O dráčkovi, který si nechtěl čistit zoubky. Poté byly děti rozděleny do čtyř skupin a každá skupina plnila jiné úkoly. Děti se učily na modelech zubů si správně čistit zoubky, jiné si povídaly u obrázků o důsledcích špatného udržování ústní hygieny, zahrály si pexeso na téma zoubky,vyhledávaly v pracovních listech znaky – Co je pro zoubky zdravé a nezdravé.

Skupiny dětí se navzájem v jednotlivých činnostech střídaly. Za správné plnění úkolů děti dostaly diplom a malou odměnu.

Děti si z této akce odnesly plno zážitků a poznatků z oblasti ústní hygieny.

Děkujeme zdravotním sestřičkám a paní profesorce za zajímavé a poučné dopoledne.

HODY, HODY DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ………..

tímto říkadlem děti ukončily velikonoční výstavku, kterou  jsme připravily  z výrobků,vytvořených  dětmi spolu s maminkami, tatínky či sourozenci. Naše vstupní chodba se proměnila ve sváteční velikonoční místnost plnou veselých zajíčků, kuřátek a pestrobarevných vajíček.

Za svou píli byly všechny děti odměněny čokoládovým zajíčkem.

MŠ Čtyřlístek
MŠ Čtyřlístek
MŠ Čtyřlístek
MŠ Čtyřlístek

Dne 15.3. a 17.3.2016 naši předškoláci navštívili Městský úřad Poruba. Přivítání bylo velmi srdečné, děti byly nedočkavé a napjaté zároveň.

V úterý 15.3.2016 děti ze třídy Srdíčko a Lentilky přivítal ve své kanceláři sám pan starosta, který dětem přiblížil svou práci pro město. Na první pohled děti zaujala velká mapa, na které byly zaznamenány všechny domy celé Poruby. Děti také vyzkoušely razítka a mohly se podepsat na velkou tabuli. Prohlédly si rovněž obřadní síň a odcházely se spoustou zážitků ,  omalovánkou a malou  sladkostí.

Ve čtvrtek 17.3. 2016 děti ze třídy Sluníčko a Krteček přivítal přímo v jednací síni pan starosta a ostatní  členové jednání. Děti si mohly vyzkoušet manipulaci s hlasovacím přístrojem a mikrofony- děti se jednotlivě všem představily. Nebylo jednoduché z této místnosti odejít.Děti navštívili i ostatní kanceláře a obřadní síň. Velmi příjemná pracovnice úřadu, dětem vysvětlila a názorně, dle možností ukázala, co vše v této síní probíhá. Na závěr návštěvy byl dán dětem prostor k dotazům, což zvídavé děti využily. Do školky odcházely děti s novými poznatky o městě,  ve kterém žijí ,omalovánkou a malou sladkostí.Ekologický program 10.3.2016


Předškoláci ze třídy Lentilky a Srdíčko si hezky užili dopolední ekologický program , který probíhal v mateřské škole na téma “ Zvířátka ze statku“
Vše probíhalo formou hry a děti se dozvěděly, kde zvířátka bydlí, jaké zvuky vydávají a pomoci pantomimy určovaly, co zvířátka dělají
 Nejvíce děti zaujala hra ve skupinách, kde si vytvořily domeček z papíru a zvířátky z vlny. Děti si navzájem pomáhaly  a střídaly se v jednotlivých skupinách. 
Dopoledne s ekologickým programem děti  příjemně obohatilo o nové poznatky.
Maškarní 
bál

Maškarní bál je velká zábava, hlavně s originálními a poutavými kostýmy.

Být princ, pirát, kuchař, princezna či třeba Červená Karkulka…….to vše se podařilo našim šikovným rodičům, dětem splnit.

 V jednotlivých třídách byly pro děti připraveny soutěže s lehčími či těžšími úkoly za které děti dostávaly odměny.Nemohl chybět pořádný taneční rej  obohacený poletujícími konfety.

Dosytosti vyřáděné děti a také paní učitelky, za hlasitého bubnování paní ředitelky a malých pomocníků společně rozverný, veselý a radostný maškarní bál ukončily.

Bylo pro nás nádherné vidět smích a spokojenost ve tvářích našich nejmenších!!!!!

Ve středu 3.2.2016 navštívilo naší mateřskou školu divadélko „Smíšek“ s představením 

„Doktorská pohádka“

Propojení loutek s herci bylo pro děti příjemně kontaktní a vtahující  je do děje.Pěkný příběh dětem ukázal, jak se chránit před úrazy a nemocemi.

Na závěr herci dali dětem malou odměnu.Děti si  návštěvu divadélka hezky užily.

Báječný  první lednový týden na„Skalce“

Děti z MŠ Skautská se zúčastnily týdenního lyžování na svahu ve Vřesině„Skalka“.

Počasí malým lyžařům přálo, mráz držel správnou kvalitu technického sněhu.

Tým kvalifikovaných instruktorů se s plným nasazením a pořádnou dávkou trpělivostí ujal dětí, z nichž většina stála na lyžích poprvé. Každým dnem,jsme my učitelky, pozorovaly pokroky, které naše děti dělaly. Hravou formou je instruktoři učili základy lyžování a ty šikovnější bezpečně a správně sjet ze svahu. A nejen to, velmi příjemný celý personál areálu „Skalka“, připravoval dětem chutné svačiny a postaral se, aby si všechny děti  lyžování užily s radostí a s úsměvem. Maskot „Skaláček“ byl pro děti velkou motivací.

Poslední den kurzu byl připraven pro malé lyžaře velký závod. Děti ukázaly svým rodičům, jak je lyžování baví a jak moc se umí kamarádit se sněhem a s lyžemi.

Všechny děti byly odměněny diplomem a ty nejšikovnější fidorkovou medailí.

Jak velmi výstižně řekl chlapeček Janíček Stohrn:,,Byl to báječný týden.“

A my Vám, paní Němcová a celému personálu, který se podílel na organizaci lyžařského kurzu, moc děkujeme za opravdu báječný týden s Vámi.

                                                                                   Děti a paní učitelky z MŠ Skautská.

MŠ Čtyřlístek

16.12.2015 jsme spolu s dětmi prožívali radostné sváteční dopoledne

 plné koled, vánoční atmosféry a dárků, které dětem nadělil Ježíšek  pod vánoční stromeček.

Ve dnech 8.a 9.12. se uskutečnily „vánoční tvůrčí dílny“ s rodiči, kde společně rodiče s dětmi  tvořili vánoční ozdoby, svícny,andílky. Na závěr děti předvedly rodičům pásmo písní, básní, tanečků a vánočních koled. Všem rodičům děkujeme za účast a dobrou spolupráci.
MŠ ČtyřlístekMŠ ČtyřlístekMŠ Čtyřlístek

4.12.2015 byl v naší MŠ „Červeno – černý den“

Naše milá školička se proměnila ve velké peklo, kde všechny čertice a čertíci prožívali radostné dopoledne při pekelné muzice, pekelných hrách a soutěžích.

V podvečerních hodinách všechny děti a jejich kamarády čekala Mikulášská nadílka v Lidovém domě, kde spolu s rodiči navštívili „Ledové království“, tančili a soutěžili s Olafem a pak se dočkali i i očekávaného Mikuláše, který všem dětem nadělil mikulášský balíček.Všechny děti odcházely s úsměvem a v očekávání začínajících vánoc.

MŠ Čtyřlístek
MŠ Čtyřlístek

Ve čtvrtek 19.listopadu nás navštívil „kouzelník“ nebyl sám doprovodil jej klaun s červeným nosem, s červenou tvářičkou, černým kloboučkem a kouzelnou hůlkou.Hurá začal čarovat:“Čáry máry fuk…“ i děti začaly čarovat, z jednoho šátku bylo pět, kostka se nám schovala neznámo kam, vyčarovalo se několik míčků a dále se kouzlilo a kouzlilo.Dětem se to velice líbilo.Kouzelník nejen kouzlil, ale také žongloval s míčky, talíři a točil s míčem. Točení s míčem si mohly děti vyzkoušet a všechny byly moc šikovné.Kouzelník nám všem vykouzlil úsměv na tváři a radost v srdíčku. Děkujeme.

MŠ Čtyřlístek
MŠ Čtyřlístek

V úterý 10.11.2015 se starší děti zúčastnily pokračování programu organizace „PREVALIS“ na téma „Kamarádství, spolupráce“.Formou her, rozhovorů se zamýšlely nad tím, jak se cítí kamarád a proč.

V pondělí 26.10.2015 se zúčastnily starší děti programu organizace „PREVALIS“(prevence šikany a kriminalistiky) na téma „Kamarádství, spolupráce“.

Veškeré činnosti,tj.výtvarné činnosti, rozhovory nad obrázky, pohybové hry byly motivovány žabákem Ferdou a směřovaly k hlubšímu pochopení významu pojmů kamarád, přátelství. Tato setkání s lektory se uskuteční ještě 2x a jsou hrazeny z fondu OS“Pro spokojené děti“

V ÚTERÝ 6.10.2015 JSME S DĚTMI NAVŠTÍVILI KINO V KLIMKOVICÍCH S PŘEDSTAVENÍM „OVEČKA SHAUNI“.

Děti se zaujetím sledovaly veselou animovanou pohádku. Na závěr si děti zatleskaly a zatancovaly podle průvodní písně pohádky.

VE STŘEDU 30.9. 2015 SE KONALA JIŽ TRADIČNÍ PODZIMNÍ AKCE „DRAKIÁDA“.

Louka pod mateřskou školou se postupně zaplnila rodiči, dětmi a jejich kamarády s rozličnými draky a dráčky. Díky větru a houževnatosti dětí a rodičů draci brzy dováděli a rejdili po obloze. Sladká odměna pro všechny završila velmi příjemné „DRAČÍ SETKÁNÍ“

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

FOTBALOVÉ  UTKÁNÍ

HURÁÁÁ, počasí se umoudřilo a napotřetí jsme mohly naplánovat tolik očekávané fotbalové utkání „ O zlatý putovní pohár“.

Malí fotbalisté z mateřské školy  B.Martinů-„ Tygři“ nastoupili proti týmu z mateřské školy Skautská – „Draci“.

Rozhodování se ujal tatínek od Alexe Hebelky.

Připravené hřiště na stadioně SAP se naplnilo dětmi z naší školky a pokřikem

„ DO TOHO, DO TOHO, DEJTE GÓL „ zápas začal.

Kluci a holky se bojovně snažili najít kopací míč a trefit se dobrány soupeře.

Síly byly tak vyrovnané, že rozhodovaly až penalty. Štěstí tentokrát stálo na straně hostů. Vyhráli 1:0 a do školky si odnášeli putovní pohár, který v naší školce měl své místo po celé 4 roky.

Všichni hráči byli odměněni medailí, diplomem, odnášeli si tašku s tenisovým setem a jinými dobrotami.

DOPOLEDNE BYLO BOJOVÉ A HODNĚ ÚSMĚVNÉ.

DĚKUJEME RODIČŮM, KTEŘÍ PŘIŠLI PODPOŘIT NAŠE FOTBALISTY A TAKÉ DĚKUJEME TATÍNKOVI OD DAVÍDKA SLAVÍKA ZA NÁPADITÉ UKONČENÍ UTKÁNÍ. 

JSTE NAŠI A PRIMA, JAK HOŠI, TAK RODIČOVÉ!!!!!

MŠ Čtyřlístek

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY

DEN, NA KTERÝ SE DĚTI VELMI TĚŠÍ A DOSPĚLÁKY VEDE K ZAMYŠLENÍ A KE VZPOMÍNKÁM.

DEN, KTERÝ JE SLAVNOSTNÍ, PLNÝ RADOSTÍ, TANCE, ZPĚVU, SOUTĚŽÍ A TO POD SKVĚLÝM VEDENÍM HOPSALÍNA, KTERÝ VŽDY VHODNĚ ZAPOJÍ I VŠECHNY DOSPĚLÁKY.

CHLAPCI A DĚVČÁTKA JSOU S VELKOU VÁŽNOSTÍ A ÚCTOU PASOVÁNI NA ŠKOLÁKY – LOUČÍ SE S HROU A PO PRÁZDNINÁCH VSTOUPÍ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KDE JIŽ HRA BUDE ZCELA JINÁ, ALE BEZ NÍ BY Z NICH NEBYLI DALŠÍ SPRÁVNÍ DOSPĚLÁCI.

POČASÍ BYLO NÁDHERNÉ, NÁLADA ROZVERNÁ A POSEZENÍ PŘI OHNI S OPÉKÁNÍM BUŘTŮ BYLO PRO NÁS VŠECHNY ODMĚNOU A POZNÁNÍM, ŽE JSME JEDNA VELKÁ RODINA A JDE NÁM SPOLEČNĚ O TU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC- ABY NAŠE DĚTI BYLY ŠŤASTNÉ. A TO SE NÁM,MYSLÍM, VŠEM POVEDLO.

MŠ Čtyřlístek

Velké díky hasičům

Touto cestou nám dovolte poděkovat za krásně prožité červnové dopoledne s hasiči z Těškovic, které jsme mohli prožít díky naší paní učitelce Markétce ze třídy Lentilek.

Hasiči z Těškovic přijeli až k nám před naši mateřskou školu, a tak děti měly možnost si prohlédnout veškeré vybavení hasičského auta, potěžkat si příslušenství, které musejí hasiči při zákroku nést sebou a samozřejmě si vyzkoušely posedět v hasičském autě. Na školní zahradě se z dětí stali malí hasiči. Vyzkoušeli si cvičení v překážkové dráze a dokonce hasili opravdovou stříkačkou na cíl – oheň.

 Všechny děti měly nezapomenutelné zážitky a těší se na další takovou prima akci.

Ještě jednou moc děkujeme.

Dne 28.4.2015 jsme na stadionu SAREZA

shlédli program „Dravci“.

Děti se seznámily se známými i méně známými dravými ptáky ze všech kontinentů. Mohly pozorovat jejich let i útok na kořist.

Odpoledne byly připraveny „Kouzla s hlínou“ pro rodiče a děti.

Jarní okýnka vyzdobili květinkami, ptáčky, čtyřlístky i zvířátky. Při tvoření z keramické hlíny bylo vidět na tvářích rodičů i dětí nejen úsilí, ale i radost a nadšení z vytvořených výrobků.

NÁVŠTĚVA POLANECKÉHO RYBNÍKA

Ve středu 15.4.2015 jsme s předškoláky ze třídy Lentilky a Srdíčko navštívili Polanecký rybník a jeho okolí v rámci akcí ke Dni Země. Společně s ekologickými nadšenci, panem Majerem a jeho dcerou,kteří nás provázeli celým programem- poznávání fauny a  flóry v chráněném území. 

I když se příroda teprve probouzela ze zimního spánku, stihla nám předat spoustu podnětů.Poznávali jsme pučící stromy, rozkvetlé květiny, drobné živočichy a také jsme pozorovali dalekohledem vodní ptáky a hnízdo labutě. Na závěr si děti zasoutěžily a ty nejbystřejší byly odměněny. 

Největší odměnou však bylo pro všechny krmení labutí.

Dne 9.4.2015 navštívily nejstarší děti dopravní hřiště při MŠ Ukrajinská. Po úvodním prověření základní znalostí bezpečné jízdy či pohybu chodců na silnici si děti vyzkoušely vše prakticky- jízdou na koloběžkách, kolech a také jako chodci.  Procvičovaly pojmy vpravo- vlevo,reakci na světelné signály- semafory pro řidiče i chodce. To vše pod dohledem provádějící p.uč. z MŠ Ukrajinská a dvou policistek. Žádná pokuta nebyla udělena, případné přestupky vyřešila domluva.

Za svou šikovnost si děti vysloužily od policistek „řidičské průkazy“ a bezpečnostní nálepky BESIP.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA

S jarem přichází všechno to pěkné, milé, radostné-hřejivé sluneční paprsky, probouzející se příroda, barevný svět kolem nás.K tomuto období neodmyslitelně patří

 „ VELIKONOČNÍ SVÁTKY“

 Dříve než budou chlapci obcházet děvčata s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a zdobenou stuhami, jsme v naší školce uspořádali„VELIKONOČNÍ VÝSTAVKU“

Rodiče společně s dětmi doma vytvořili velmi nápadité, kreativní velikonoční vajíčka,zajíčky, beránky, kuřátka a dokonce jednu velkou asi dvou a půl metrovou pomlázku.

 Tyto krásné, vtipné a hlavně s radostí vytvořené velikonoční ozdoby byly vystaveny v prostorách naší školky.

 Všechny děti, za svou píli, um a snahu byly odměněny velkým vyzdobeným perníkovým vajíčkem.

 Děkujeme maminkám,babičkám, tatínkům, sourozencům….. a přejeme

                    „VESELÉ VELIKONOCE“

MŠ Čtyřlístek

Zelený den v naší školce

První jarní den jsme společně s dětmi přivítali oslavou „jara“ –

„Zeleným dnem.“

Všechny děti i paní učitelky přišly do školky v zeleném oblečení.

První jarní den byl opravdu jarní, již od rána svítilo krásně sluníčko a hned bylo všechno veselejší.  Ve třídě Srdíčko jsme se s radostí pustili do výzdoby třídy – vyráběli jsme tulipánky, zatancovali jsme si jarní taneček se zelenými stuhami, chlapci si vymysleli hru na „Želvy Ninje“

Zazpívali jsme si jarní písničky, rytmizovali jsme jarní říkadla. Zahráli jsme si hudebně pohybovou hru „Uvíjíme věneček.“

Na závěr veselého zeleného dopoledne jsme si uvařili kopřivový čaj a rychlili semínka řeřichy, kterou si pak dáme na chleba s máslem. Už se všichni těšíme na krásné, slunečné jarní dny.

MŠ Čtyřlístek

J a r o,  j a r o ,

                      j a r o  už  je tu………………….

Divadélko Ententýky v MŠ

 s pohádkou „ Myška Klárka, veverka Terka a Dlouhý, Široký a Bystrozraký“

Divadélko Ententýky mělo za námi přijet ve středu 11.března, jaké však bylo překvapení,když nám pohádku přijelo zahrát již v pondělí 9.března.

Představilo nám pohádku s dopravní tématikou, kde děti seznámilo s významem dopravních značek, semaforu i přechodu pro chodce. Děti se hravou formou naučily, jak mají správně přecházet přes cestu, což je pro jejich bezpečnost nejdůležitější.

Pohádka se všem líbila, děti odměnily myšku Klárku a veverku Terku velkým potleskem.

5. března jsme využili nabídky, zdarma navštívit s dětmi „Svět  techniky“

Autobusem jsme dojeli do Vítkovic a ve Světě techniky měly děti možnost se seznámit s vodním  světem, se stavitelstvím, s lékařstvím, s hudebními nástroji, s obchodem, domácností, mohly si zaskákat na trampolíně, vybrat správné krmivo pro domácí zvířata a další zajímavosti. Vše si mohly prakticky vyzkoušet.

Děti byly velmi nadšené a některé, nechtěly areál opustit, proto doporučujeme rodičům: „NAVŠTIVTE S DĚTMI TENTO ATRAKTIVNÍ SVĚT TECHNIKY“

Maňáskové divadélko „Šikula“ přijelo za námi do školičky ve středu 11. února a přivezlo 

tři  pohádky:

„O bráškovi a umíněné sestřičce“

„Anička a mydlinky“

„Jak se koťátko zatoulalo“

Děti v nich našly ponaučení, nejen o kamarádském chování a jak se mají chránit před bacily, ale i o tom, že se nemají samy seznamovat s cizími lidmi.

Za pozorné shlédnutí pohádek a velký potlesk byly děti odměněny malou  sladkůstkou.

Divadélko Bonbónv naší školičce

Ve středu 28.ledna 2015 přijelo divadélko s pohádkou 

 „O malé čarodějnici“, která svou láskou a pomocí kouzelné knihy zachránila celý les.

Pohádka se všem velmi líbila. Děti aktivně spolupracovaly a nešetřily potleskem

NA  NÁVŠTĚVĚ  V ZÁKLADNÍ ŠKOLE- 7.1.2015

Protože se blíží čas zápisů do základních škol,navštívili naši předškoláčci ZŠ L.Štúra.

Děti z první třídy nám ukázaly, jak pracují s „KOUZELNOU“- interaktivní tabulí. Hravou formou se učili poznávat písmena, skládat slova a počítat. Na závěr jsme si společně zazpívali.

Našim budoucím školáčkům se ve škole moc líbilo , odcházeli plní dojmů a zážitků.

Dne 16.12.2014 jsme v mateřské škole shlédli pohádku“Myška Terka a vánoce“

Celou pohádkou prostupovala vánoční atmosféra: děti sehrály v převlecích vánoční příběh – narození Ježíška. Na závěr si všichni společně zazpívali za doprovodu kytary vánoční koledy a vyprovodili Ježíška na jeho cestu.

Tvořivé vánoční dílny s rodiči ve třídě Sluníčko

Vánoce, nejkrásnější svátky v roce.

Svátky, kdy voní cukroví, atmosféra je plná očekávání a zároveň je to období velkých příprav. Také děti ze třídy Sluníčko se pečlivě připravovaly- pekly cukroví, vánočně si vyzdobily třídu a nastrojily si vánoční stromeček. Ve středu 10.12.2014 si pozvaly své maminky, tatínky, babičky, sourozence a společně si vytvořili manžetu s kapříkem na ubrousky. Bylo hezké a dojemné sledovat s jakou pečlivosti společně s rodiči pracovali.                                   

Vánoční atmosféra byla ještě více podpořena vystoupením dětí s vánoční písničkou, básničkou a rozverným tancováním, které si děti připravily pro svou vzácnou návštěvu.

Ve třídě Krteček byla tak velká nemocnost, že děti, které neonemocněly si vytvořily vánoční stromeček spolu s paní učitelkou a odnesly si ho domů.

Dne 9.12. 2014 se uskutečnily tvořivé vánoční dílny s rodiči ve třídě Srdíčko a Lentilky.

 ve třídě Srdíčko si děti  společně s rodiči vytvořili papírový svícen a ve třídě Lentilky vánoční baňku s polystyrénové koule. Na závěr děti předvedly pásmo písní, básní a tanečků na téma podzim a vánoce.

Přestože účast byla menší než obvykle (pro velkou nemocnost dětí), atmosféra byla sváteční a dojímavá.

Děkujeme všem rodičům,kteří přispěli k vánoční atmosféře cukrovím a také ve třídě Srdíčko dárečkem pro kamaráda.

Mikulášská nadílka pro naše děti a jejich kamarády

 „Hurá, máme Mikulášskou“– těšily se děti na společné odpoledne s rodiči, které se konalo

 dne 4.12. 2014 v Lidovém domě.

Klaun „Hopsalín“,převlečený za vládce pekel a jeho kamarádi- čarodějnice a čert, rozvířili,roztančili, rozesmáli, ale také, některé přítomné čertíky a andílky malinko znejistili.

„Uff, vše dobře dopadlo“

Nakonec se všichni dočkali nadělování od Mikuláše a spokojeně se rozešli domů.

Červeno – černý den ve školce 3.12.2014

Naše mateřská školička se proměnila v jedno velké, ale milé peklo.

 Děti vyoblékané v červenočerných oblečcích, s ocásky a růž- ky na hlavách, si pěkně čertovsky zarejdily při pekelné muzice, zasoutěžily nejen v čertovských pytlích, také si hezky z vesela zazpívaly písničky s mikulášskou a vánoční tématikou.

V některých peklech se peklo čertovsky dobré cukroví a nebo šikovné ruce čertíků tvořily z tvárného těsta či barevných papírových čtvrtek své kamarády- čerty.

 Domů všechny  děti odcházely s malým pamlskem pro radost.

Rozverná nálada a úsměv ve tvářích dětí, byl pro celý kolektiv mateřské školy, tou největší odměnou.

18.11.2014 Divadélko „Kaňka v MŠ „

Divadélko „Kaňka“ přijelo do naší školičky představit svou novou pohádku 

„Truhlice plná překvapení“.

Pro děti si připravilo zajímavě zpracovaný děj tří nejžádanějších pohádek. V pohádce byl nejen kašpárek, ale také skřítek, sedmimilové boty, ale hlavně velká tajemná truhlice. Ta poodhalila a přivedla děti vždy na správnou cestu za štěstím, kdy dobro zvítězilo nad zlem.

Děti potleskem a společnou písničkou se rozloučily s pohádkou a těší se na další návštěvu divadélka „Kaňka“.

STRAŠIDÝLKA

Dne 22.10.2014 měla být naše školní zahrada prosvícena strašidýlky vyrobenými z dýní. Tato strašidýlka si společně s rodiči děti doma vydlabávaly, vyřezávaly a moc se těšily, tak jako my všichni dospěláci, na společné radostné odpoledne s Hopsalínem.                

Ovšem počasí rozhodlo jinak – celý den pršelo a pršelo. Protože naše mateřská školka nemá prostory pro konání tak velké akce, p. učitelky uspořádaly dětem „ Srašidlácké dopoledne“s písničkou, tancem, pohádkou, soutěžemi na jednotlivých třídách. Radost dětí byla převeliká. Všechna vyrobená dýňová strašidýlka prosvítila naše třídy a nyní nám zdobí okna vestibulu mateřské školy. Všem šikovným dětem a rodičům děkujeme.

Interaktivní divadélko s logopedickou nadstavbou ve školičce.

V úterý 14.10. jsme s dětmi shlédli :

             „D U H O V OU    P O H Á D K U“

V příběhu paní Duhy a malého nezbedného„Duhovníčka“ si děti procvičily znalost barev,

zapojily se do dechových cvičení, říkanky a zpěv písní

doprovázely a rytmizací a hrou na tělo.

Svým aktivním vstupováním do děje pomohly

„Duhovníčka“ a jeho barvičky vrátit na oblohu

a pohádka, tak mohla šťastně ukončit

    „B u b l in k o v o u   s l a v n o s t í“

Zdravotní sestřička v Krtečku 

V pátek 10.října navštívila děti z Krtečkovy třídy maminka Honzíka Čeladníka, která pracuje jako zdravotní sestřička na kojeneckém oddělení.Vyprávěla dětem nejen o své práci, ale i o prevenci před úrazy,nemocemi i zubním kazem. Děti si oblékly zdravotnické čepice,nasadily na krk stetoskop a hra na lékaře začala. Poslouchaly tlukot srdíčka, činnost plic,střev i žaludku a přidaly i své zkušenosti z lékařského prostředí.Na závěr dostaly děti taštičky se zdravotními pomůckami a nechyběly ani omalovánky s lékařskou tématikou. Mamince za příjemně poučné dopoledne děkujeme a těšíme se na další zajímavé setkání.

D R AK I Á D A

Dne 7.10. se konala již tradiční „ Drakiáda“ .

Zelená louka pod mateřskou školkou se zaplnila

natěšenými dětmi a také rodiči . Sluníčko svítilo ,

příjemně teplý vítr pomaloučku zvedal velké i malé

dráčky oblakům…….

Děti svým trpělivým a neúnavným během pomáhaly dráčkům vzlétnout ještě výš.

Bylo krásné, až dojemné pozorovat projevy radosti dětí,

když jim dráček vzlétl velmi vysoko.Loukou se nesl smích a radost zúčastněných.

Domů si děti odnášely sladkou odměnu.

             Děkujeme za krásné odpoledne s dráčky.    

Ostrava Cup 2014

Dne 1.10. se děti ze sportovního kroužku“Šipka“ ,

zúčastnily sportovního klání v kopané mezi školkami.

Sportování,doplněné různými aktivitami (malování

na obličej,skákáni v pytlích ,zdolávání překážek apod.)

proběhlo v prostorách „ Stadionu Vítkovice“.

Velmi příjemnou atmosféru a radost z pohybu ,nemohl narušit ani déšť ,který celou akci provázel.

Každé dítě bylo za svou píli ,houževnatost a snahu odměněno tričkem ,medailí a pestrým pohoštěním.

                                    Bylo nám všem pospolu moc príma .

                                                           Těšíme se na další ročník……