Podezření na onemocnění COVID-19

Aktualizováno:

Vážení rodiče,

vzhledem k dnešní neočekávané situaci, se kterou jsme Vás ráno 14. 2. seznamovali při vstupu do mateřské školy, Vám oznamujeme, že provoz MŠ zůstává nezměněn. Nadále platí, že děti s jakýmkoliv projevem nemoci do kolektivu nesmí. Děkujeme všem rodičům, kteří nám vyšli vstříc a děti si dnes nechali doma, případně si je vyzvedli po obědě.

V izolaci zůstává jeden pedagog z třídy Berušky.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Vážení rodiče,

vzhledem k šířící se nákaze Covid Vás důrazně žádáme, abyste nevodili své děti do mateřské školy s příznaky tohoto onemocnění (rýma, kašel, průjem, zvracení, teplota, bolest v krku). Buďte obezřetní, chráníte tak nejen sebe, své dětí , ale i nejbližší okolí.

Aktuálně je jeden pedagog v izolaci.

Upozornění

dne 7. 2. 2022 nastoupí do třídy Sluníčka nová paní učitelka Barbora Stixová, která bude zastupovat paní učitelku Janu Láryšovou, po dobu její nemoci.