Dotace a dary

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA CELOROČNÍ SPOLUPRÁCI, SPONZORSKÉ DARY A DROBNOSTI, KTERÉ VŽDY POTĚŠÍ, ZA TO, ŽE JSTE ZŮSTALI S NÁMI. PŘEJEME VÁM KLIDNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN A V ZÁŘÍ SE OPĚT BUDEME TĚŠIT NA VÁS TĚŠIT.

                                                                       KOLEKTIV MŠ