Školní rok 2021/2022


2. 5. TANEČNÍ KROUŽEK

3. 5. ZÁPIS DO MŠ S PROHLÍDKOU ŠKOLY

4. 5. ANGLIČTINA

4. 5. BESÍDKA KE DNI MATEK TŘÍDY BERUŠEK OD 15.45. HOD

5. 5. DOPOLEDNÍ FOCENÍ TŘÍD – SPOLEČNÉ FOTO

5. 5. TANEČNÍ AKADEMIE – VYSTOUPENÍ DĚTÍ TANEČNÍHO KROUŽKU V KD AKORD OD 17. 00 HOD

9. 5. TANEČNÍ KROUŽEK

10. 5. VÝCHOVNÝ KONCERT V ZŠ VALČÍKA – TŘÍDA MOTÝLCI

10.5. DEN S MAMINKOU – TŘÍDA SLUNÍČKA OD 14.45 HOD

10. 5. BESÍDKA KE DNI MAMINEK – TŘÍDA MOTÝLCI

11. 5. ANGLIČTINA

12. 5. NÁVŠTĚVA TJ SOKOL – TŘÍDA MOTÝLCI

12. 5. DEN S MAMINKOU – OD 15.00 HOD – TŘÍDA KOŤÁTKA

12. 5. DOPOLEDNÍ EXKURZE TŘÍDY SLUNÍČKO NA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

16. 5. DIVADLO V MŠ V 9.15 HOD ,,JAK ČMELÁCI LÉČILI KYTIČKU“

16. 5. TANEČNÍ KROUŽEK

18. 5. STANICE MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ – TŘÍDA BERUŠKY

18. 5. ANGLIČTINA

23. 5. TANEČNÍ KROUŽEK

24. 5. BESEDA S POLICISTY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI OD 13:00 DO 14:00

25. 5. ANGLIČTINA

26. 5. PROJEKTOVÝ DEN – TŘÍDA SLUNÍČKA A MOTÝLCI

27. 5. DĚTSKÝ DEN – DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO DĚTI S HOPSALÍNEM

30. 5. TANEČNÍ KROUŽEK

31. 5. SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S FOT. TRENÉREM OD 9.30 HOD NA ZAHARADĚ MŠ PRO STARŠÍ NADANÉ DĚTI

1. 6. NÁVŠTĚVA LOUTKOVÉHO DIVADLA DĚTI Z TŘÍDY MOTÝLKŮ A SLUNÍČEK

2. 6. VÝLET TŘÍDY KOŤÁTKA NA RANČ DO HLUČÍNA – z důvodu malého počtu dětí, výlet zrušen

7. 6. VESELÁ KOLOBĚŽKA – DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

10. 6. VÝJEZDNÍ PROJEKTOVÝ DEN PRO NEJSTARŠÍ PŘEŠKOLÁKY – VITAMINÁTOR – ODJEZD OD MŠ V 7,00 HOD

14. 6. VÝLET TŘÍD SLUNÍČKA A BERUŠEK DO BOHUMÍNA

14. 6. NÁVŠTĚVA KNIHOVNY – TŘÍDA MOTÝLCI

15. 6. DOPOLEDNÍ VÝLET DĚTÍ TŘÍDY MOTÝLCI

21. 6. „KO´ŤÁTKA VE SLUNÍČKÁCH NANEČISTO“

22. 6. DOPLEDNÍ VÝLET DĚTÍ Z TŘÍDY KO´ŤÁTKA

23. 6. NÁVŠTĚVA TJ SOKOL – MOTÝLCI

24. 6. ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY