Mateřská škola Bohuslava Martinů
Odloučené pracoviště MŠ Čtyřlístek,
Ostrava-Poruba, Skautská 1082,
příspěvková organizace
webové stránky ctyrlistekms.cz

Aktuality k nouzovému stavu


Vážení rodiče a děti,

na tomto odkaze https://padlet.com/gabat4142/cjq5poujzqnk jsme pro Vás připravili návody a inspirace pro práci s dětmi v rodinném prostředí. Budeme rádi za Vaše názory i příspěvky, které můžete vkládat přímo na stránce odkazu . Případné obrázky, vypracované listy nebo vyhotovené výrobky můžete zaslat na email: skolkamartinka@gmail.com 

Děkujeme, že jste s námi.


Taneční škola Carmen pokračuje s výukou on-line.

Přihlášené děti do Carmen budou dostávat prostřednictvím e-mailu odkazy na výuková videa. Pokud Vám žádný e-mail nedojde, kontaktujte prosím TŠ Carmen pro ověření Vaší e-mail adresy: L.SKOPALIKOVA@GMAIL.COM nebo 732268196.


Vážení rodiče,

z rozhodnutí zřizovatele Vás jménem paní starostky informujeme o dočasném přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MOb Poruba s účinností od 18. 3. 2020 do odvolání.

Zájemci o nutné umístění dětí, zejména z řad zdravotníků, příslušníků ozbrojených složek apod., volejte přímo Ing. Daliboru Holkovi, 599 480 590, 720 735 283, nebo Ing. Milanu Gregorovi, 599 480 330, 606 954 732.

Pokud budete potřebovat další informace, 

kontaktujte školu emaile: msskautska@volny.cz nebo telefonicky: 775 562 582

Ošetřovné vydáváme elektronicky.

Postup pro podání žádosti:

- požadavek zašlete na email: msskautska@volny.cz

- do zprávy uveďte - příjmení, jméno dítěte a jméno žadatele

- formulář Žádosti o ošetřovné Vám vyplní mateřská škola a zašle zpět na Váš email

- žádost si vytiskněte, vyplňte část B a pošlete zaměstnavateli

Marie Říhová, ředitelka MŠ


Taneční škola Carmen pokračuje s výukou on-line.

Přihlášené děti do Carmen budou dostávat prostřednictvím e-mailu odkazy na výuková videa. Pokud Vám žádný e-mail nedojde, kontaktujte prosím TŠ Carmen pro ověření Vaší e-mail adresy: L.SKOPALIKOVA@GMAIL.COM nebo 732268196.


STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Ředitelka mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., §123 (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č.14/2005 Sb., § 3 a 6 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovila měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:

Pro kalendářní měsíc březen 2020, v němž je přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, je výše úplaty stanovena poměrnou částí, odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy.

Stanovená výše úplaty za měsíc březen činí 220,- Kč

Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu     odpovídající výše vratku úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem (pokud si zákonný zástupce požádá) nebo převedena do dalšího měsíce.

Výše úplaty za měsíc duben 2020 Vám bude následně sdělena podle toho, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace a zda bude MŠ v dubnu otevřena. Jestli bude MŠ po celý měsíc duben uzavřena, úplata za předškolní vzdělávání nebude vybírána.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení.

V Ostravě, dne 27.3.2020                                      Marie Říhová, ředitelka MŠ
    Informace k vyhlášení nouzového stavu

 • Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
 • - základní umělecké školy (nově),
 • - zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
 • - jazykové školy (nově),
 • - jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
 • - základní školy,
 • - střední školy a konzervatoře,
 • - vyšší odborné školy
 • - vysoké školy (více informací http://www.msmt.cz/nouzovy-stav-a-vysoke-skolstvi).
 • Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.
 • Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.
 • Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí.
 • Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit.
 • Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.
 • Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných, soukromých i církevních. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku.
 • Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.
 • Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.
 • Školní jídelny - stravování žákům a studentům ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ se po tuto dobu nebude poskytovat. Na jiné činnosti nemá usnesení vlády přímý vliv.
 • Školská účelová zařízení - činnost pro žáky a studenty, která je vzděláváním, se zakazuje. Jiné činnosti doporučujeme přerušit nebo omezit v maximální možné míře.
 • Školská poradenská zařízení – zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme provoz přizpůsobit situaci.
 • Školská výchovná a ubytovací zařízení - zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme činnost omezit v maximální možné míře.

 • KORONAVIRUS
 • DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI
 • Vážená paní, Vážený pane,
 • Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.
 • 1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:
 • horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
 • AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
 • 595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
 • 595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
 • 595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)
 • NEBO
 • kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
 •  Okres Bruntál 554 774 128
 •  Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
 •  Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
 •  Okres Nový Jičín 556 770 384-386
 •  Okres Opava 553 668 846
 • 2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
 • 3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.
 • 4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.
 • 5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
 • 6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.
 • 7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.
 • Vážená paní, Vážený pane,
 • Žádáme Vás, abyste tyto informace předali svým podřízeným s tím, že toto doporučení KHS MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit.
 • Doporučení pro zdravotnická a sociální zařízení:
 • Vydání zákazu návštěv, a to do odvolání.
 • Doporučení pro školská zařízení:
 • Předání veškerému personálu a žákům.
 • Doporučení pro ostatní (např. ORP):
 • Žádáme o zveřejnění na webových stránkách a úřední desce.
 • Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.
 • BLIŽŠÍ INFORMACE:
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR:
 • http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
 • KHS MSK:
 • http://www.khsova.cz/
 • Zdravotní ústav v Ostravě:
 • https://www.zuova.cz/
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje:
 • https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021


SE BUDE KONAT 5.KVĚTNA 2020 OD 7:00  DO 16:00 HOD.
DNE 5.KVĚTNA VÁS TAKÉ ZVEME NA "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ" OD 8:00 DO 15:30 HOD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

  

             Dle novely vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání se dohodla

             ředitelka mateřské školy se zřizovatelem o omezení provozu v době prázdnin takto:

  

            -   v měsíci červenci bude provoz mateřské školy přerušen!!!!!

 

 v době přerušení mateřské školy je umožněno dětem pracujících rodičů předškolní vzdělávání  

                      v mateřské škole, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 1530/31 do kapacity mateřské školy

                      od 7.7.2020 do 31.7.2020, od 6:00 do 16:00 hod.

 

- v měsíci srpnu bude provoz mateřské školy v  Skautské 1082, Ostrava – Poruba,

                      od 3.8.2020 do 25.8.2020, od 6:00 do 16:00 hod.