Mateřská škola Bohuslava Martinů
Odloučené pracoviště MŠ Čtyřlístek,
Ostrava-Poruba, Skautská 1082,
příspěvková organizace
webové stránky ctyrlistekms.cz

Představení MŠ

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY B. MARTINŮ

         
                                             

          Naše motto:


„Život dítěte je jako prázdný list papíru, na kterém každý  kolemjdoucí zanechá svou značku.“

             Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu. Děti ve třídách jsou věkově smíšené a ve vzdělání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu přirozeného poznávání. Denně se věnujeme rozvíjení komunikativních dovedností v ranním komunikativním kruhu, pracujeme s dětmi ve skupinkách a přistupujeme ke každému dítěti individuálně s ohledem na jejich potřeby, zájmy, úroveň apod.

            Děti se podílí na úpravě a výzdobě školy, prostředí je upraveno tak, aby jejich práce byly přístupné nejen jim, ale i rodičům. 

          . Školka má čtyři třídy pro děti ve věku od 3 – 6 let s celodenním provozem od 6.00 – 16.30 hodin. Stanovená kapacita je 106 dětí.

            Budova má dvě podlaží se dvěma hlavními vchody, jedním vchodem služebním a jedním interním vchodem na zahradu.  Každá                  třída má samostatnou lehárnu.

            V zařízení spolupracujeme se spolkem "Veselá školka" 

Výuka probíhá podle školního vzdělávací ho programu " Svět plný kouzel a tajemství"
         

           

Rozdělení tříd:


1. třída Koťátka:

27 dětí 

2. třída Sluníčka:

26 dětí 

3. třída Motýlci:

26 dětí

4. třída Berušky:

27 dětíRežimové požadavky:

Nástup dětí

6.00 - 8.00 hod.

Spontánní hra, svačina

6.00 - 9.00 hod.

Řízené činnosti

9.00 - 9.45 hod.

Pobyt venku

9.45 -11.30 hod.

Oběd, odpolední klidové činnosti

11.30 - 14.00 hod.

Odpolední hry, kroužky a činnosti

15.00 - 16.30 hod.

Organizace scházení a rozcházení dětí:                                                                                 
6.00   -   7.00 hod.  všechny děti se scházejí ve třídě MOTÝLCI

7.00   -   7.30 hod   děti se scházejí ve třídách Sluníčka a Motýlci                                                              

7.30   -   8.15 hod.  děti se již scházejí ve svých třídách.

15.30 - 16.00 hod.  děti se rozcházejí ze tříd Motýlci a Sluníčka   
16.00 - 16.30 hod.  děti se rozcházejí z třídy MOTÝLCI, druhý vchod se v 16.00 hod. zamyká.