¨
 

Mateřská škola Bohuslava Martinů

odloučené pracoviště MŠ Čtyřlístek, Ostrava-Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace
web.stránky ctyrlistekms.cz, e-mail: msmartinu@volny.cz

Platba za stravné

Vyhláškou o školním stravování 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů platné od 1.1.2015 se mění finanční limity na nákup potravin, proto se mění i částka za stavování:

Pro děti do 6 let

svačinka.... 6,-Kč

oběd.........14,-Kč

svačinka.... 6,-Kč

nápoje........3,-Kč

Celkem za celodenní stravování 29,- Kč od 1.1.2015

Pro děti od 7 let

svačinka....9,-Kč

oběd.........16,-Kč

svačinka....6,-Kč

Celkem za celodenní stravování 31,-Kč od 1.1.2015

Omlouvat děti můžete vždy den předem do 12h na tel: 599 527 366, 775 562 583

Platba za školné

Školné na rok 2017/2018 je 450,- Kč - předškoláci jsou ze zákona od školného osvobozeni

Celková platba měsíčně

- celodenní stravné a školné - 1 100,-Kč

- polodenní stravné a školné - 1 000,-Kč

č.účtu 245349198/0300, variabilní symbol 0558, konstantní symbol 0008

Vyučtování bude prováděno 1x ročně: k  31. srpnu 

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY ZODPOVÍ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY


RENÁTA ŠINDELKOVÁ - Tel. 599 527 367
jidelnaskautska@centrum.cz