¨
 

Mateřská škola Bohuslava Martinů

odloučené pracoviště MŠ Čtyřlístek, Ostrava-Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace
web.stránky ctyrlistekms.cz, e-mail: msmartinu@volny.cz

          AKCE NA 1. POLOLETÍ

 POŘÁDANÉ AKCE NAJDETE V KALENDÁŘI OZNAČENÉ ŽLUTĚ
 
  3.  5. ZÁPIS DO MŠ 

10. 5. ODPOLEDNÍ DÍLNY S PŘEDNÁŠKOU ORNITOLOGA

15. 5. BESÍDKA KE DNI MATEK VE TŘÍDĚ MOTÝLCI, SLUNÍČKA, KOŤÁTKA

15. 5.  DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - TŘÍDA BERUŠKY

17. 5. JÍZDA HISTORICKOU TRAMVAJÍ S NÁVŠTĚVOU MINIUNI - AKCE
PRO PŘEDŠKOLÁKY

20. 5. BESÍDKA VE TŘÍDĚ BERUŠKY

21. 5. NÁVŠTĚVA STANICE MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ V 9,00 HOD. - TŘÍDA BERUŠKY

28. 5. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - BERUŠKY

29. 5. CELODENNÍ VÝLET PŘEDŠKOLÁKŮ TŘÍDY SLUNÍČKO

  1. 6. DOPOLEDNÍ DEN DĚTÍ NA ZAHRADĚ MŠ

  4. 6. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - TŘÍDA KOŤÁTKA

  7. 6. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - TŘÍDA MOTÝLCI -
akce zrušena

12. 6. VÝLET TŘÍDA KOŤÁTKA, MOTÝLCI, BERUŠKY

22. 6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY


 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 9. od 15.30 hod - TŘÍDNÍ SCHŮZKA - třídy Koťátka a Berušky
13. 9. od 9.30 hod  -  NÁBOR DO TANEČNÍHO KROUŽKU
13. 9. od 15.30 hod - TŘÍDNÍ SCHŮZKA - třídy Sluníčka a Motýlci
26.  9. EXKURZE DO TV OSTRAVA - pouze předškolní děti třídy SLUNÍČKO
27.  9. od 9.45 hod BRUSLENÍ NA STADIONU SAREZY - předškolní děti MŠ
28.  9. MŠ UZAVŘENA - STÁTNÍ SVÁTEK
  3. 10. KERAMICKÁ DÍLNA  -  nové děti z třídy Koťátka
  3. 10. BRAMBORIÁDA - odpoledne zahrada MŠ - 
pro nepřízeň počasí akce přeložena na 16. 10. 
  4. 10.  1. LEKCE KROUŽKU ANGLIČTINY
  5. 10.  DRAKIÁDA od 15,30 hod u Myslivny v Porubě - akce bude v náhradním termínu

  5. 10.  1. LEKCE TANEČNÍHO KROUŽKU

10. 10.  od 9.00 hod  DIVADLO V MŠ - cena 40,- Kč
11. 10. 2. BRUSLENÍ
16. 10. 3. BRUSLENÍ
17. 10.  KERAMICKÁ DÍLNA - Koťátka
17. 10. VÝUKOVÝ PROGRAM S JEŽKY VE TŘÍDĚ BERUŠKY
18. 10.  od 10.00 hod VÁNOČNÍ FOCENÍ DĚTÍ
24. 10. KERAMICKÁ DÍLNA - Koťátka
25. 10. 4. BRUSLENÍ
  9. 11.  od 9.00 hod BUBLINKOVÉ KOUZLENÍ  - cena 40,- Kč
  8. 11. 5. BRUSLENÍ
22. 11. 6. BRUSLENÍ
14. 11. KERAMICKÝ KROUŽEK - KOŤÁTKA
21. 11. 
KERAMICKÝ KROUŽEK - KOŤÁTKA
23. 11. VÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA S RODIČI - TŘÍDA KOŤÁTKA
5. 12. DIVADLO V MŠ
5. 12. KERAMICKÝ KROUŽEK - KOŤÁTKA
12.12. KERAMICKÝ KROUŽEK - KOŤÁTKA
12.12. VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z TŘÍDY SLUNÍČKA A MOTÝLCI NA ALŠOVĚ NÁMĚSTÍ
 13.12. BRUSLENÍ
 18.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA TŘÍDY KOŤÁTKA
 19.12. KERAMICKÝ KROUŽEK - KOŤÁTKA
 19.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA TŘÍDY SLUNÍČKA
 20.12. BRUSLENÍ
 21.12. NÁVŠTĚVA KNIHOVNY- STARŠÍ DĚTI Z BERUŠEK A MOTÝLKŮ
  9.  1. KERAMICKÝ KROUŽEK - KOŤÁTKA
 16.  1. KERAMICKÝ KROUŽEK - KOŤÁTKA
 10.  1. BRUSLENÍ
 15. - 19. 1. LYŽAŘSKÝ KURZ
 17.  1. BRUSLENÍ
 24.  1. DIVADLO V MŠ
 30.  1. BRUSLENÍ
 31.  1. BRUSLENÍ
 13.  2. KARNEVAL PRO RODIČE A DĚTI V SÁLE DOMOVA SLUNEČNICE OD 15.30 HOD
13.2. DIVADLO MŠ
9. 3. 2018 POSLEDNÍ BRUSLENÍ
19. 3. PUZZLIÁDA NA MŠ DVORNÍ
10. 4. FOCENÍ DĚTÍ - JARNÍ KOLEKCE
10. 4. ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ DĚTÍ A RODIČŮ
12. 4. MOBILNÍ PLANETÁRIUM V MŠ
 17. 4. NÁVŠTĚVA ARCHIVU MĚSTA OSTRAVY - PŘEDŠKOLÁCI
 24. 4. SPOLEČNÉ FOCENÍ TŘÍD A PŘEDŠKOLÁKŮ NA TABLO
 26. 4. ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE  NA ZAHRADĚ MŠ